Közlemények

 

SPIEGLER P. (2012): A turizmus révén felértékelődő vidék: Baranya. In: Comitatus 22. évf. 209. szám, pp. 107-119.

GONDA T. – SPIEGLER P. (2012): Potentials of ecotourism development in the south transdanubian region. In: Ekonomska i ekohistorija. VIII évf. 8. szám, pp. 137 – 146.

GONDA, T. – SPIEGLER, P. (2012): A turisztikai klaszterek szerepe a regionális marketingben. In: Marketing & Menedzsment XLVI.évf. 1-2. szám, pp.15-25.

SPIEGLER P. (2010): Turisztikai tér-képek a Dél-Dunántúlról. In: GÖRCS N. L. – PIRISI G. (SZERK.): Tér – Tálentum – Tanítványok II., Pécs. pp. 125-136.

SPIEGLER P. (2010): A szekszárdi térség imázsformáló szerepe az Alsó-Duna-völgy turizmusában. In: Veres L. (szerk.): Duna térségi kohézió. Tanulmánykötet. Szabadka, pp. 346-355.

SPIEGLER P. (2009): A turisztikai imázs és a területi identitás jelentősége a térségi marketingben. In: Területfejlesztés és innováció 3. évf. 1. szám, pp. 16-23.

SPIEGLER P. (2009): A vidék turisztikai imázsa: az idill képei. In: AUBERT A. – BERKI M.: Örökség és turizmus. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet, pp. 355-364.

SZABÓ G. – SPIEGLER P. (2009): A mindennapok és az ünnepek agroturizmusa. In: AUBERT A. – BERKI M.: Örökség és turizmus. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet, pp. 33-40.

SZABÓ G. – SPIEGLER P. (2009): Turizmus és területfejlesztés – Zalakaros és térségének példája. In: TÓTH J. – M. CSÁSZÁR ZS. – HASANOVIĆ-KOLUTÁCZ A. (szerk.): Társadalomföldrajzi kutatások makro-, mezo- és mikrotérségekben. Publikon Kiadó, Pécs, pp. 139-152.

BERKI M. – SPIEGLER P. – SZABÓ G. (2009): Tourism as Cooperation Opportunity Along the Hungarian Lower-Danube Valley. In: AUBERT, A. – CSAPÓ, J. (szerk.): Differentiating Spatial Structures in the Central European Region, PTE TTK FI, Pécs, pp. 95-104.

SZABÓ G. – MAJDÁNNÉ MOHOS M. – RADVÁNSZKY B. – SASS E. – SPIEGLER P. (2009): A Kárpát-medence természeti és kulturális örökségi értékei. In: FÁBIÁN SZ. Á. – KOVÁCS I. P. (szerk.): Az édesvízi mészkövektől a sivatagi kérgekig: tanulmánykötet a 70 éves Schweitzer Ferenc professzor úr tiszteletére, Pécs: PTE Természettudományi Kar Földrajzi Intézet (Geographia Pannonica Nova ; 6.) pp. 91-118.

SPIEGLER P. (2008): Geographical Perspectives of Tourism. In: DONERT, K. – WALL, G. (eds.): Future Prospects in Geography. Liverpool Hope University, HERODOT and Liverpool Hope University Press, Liverpool, pp. 233-238.

SPIEGLER, P. (2008): Die wechselseitige Beziehung zwischen Regionalbewusstsein und touristischem Image. Das Beispiel der Region Südwestungarn. In: LENGYEL K. ZS. (Hrsg.) Ungarn-Jahrbuch. Zeitschrift für interdisziplinäre Hungarologie. Band 29. Jahrgang 2008. Ungarisches Institut München, München, pp. 411-424.

GINZER M. – GYURICZA L. – SPIEGLER P. (2008): Ecotourism – National Parks in Tourism. In: LÓCZY D. – TÓTH J. – TRÓCSÁNYI A. (ed.) Progress in Geography in the European Capital of Culture 2010. Geographia Pannonica Nova 3. Institute of Geography, University of Pécs. Imedias Publisher, Kozármisleny, pp. 173-183.

SZABÓ G. – SPIEGLER P. (2008): A tájkímélő szelíd turizmus megoldásai a Dél-Dunántúlon. In: CSORBA P. – FAZEKAS I. (szerk.): Tájkutatás – Tájökológia. Meridián Alapítvány, Debrecen, pp. 479-486.

 

 Konferencia előadások és poszterek

 

SPIEGLER P. (2010): Turisztikai “tér-képek” a Dél-Dunántúlról. A Nyugat-Mecsek turisztikai imázsa. V. Magyar Földrajzi Konferencia, 2010. november 4-6., Pécs

SPIEGLER P. – SZABÓ G. (2010): Pécs aus der Sicht der Festivalbesucher. X. „Közép-európai Hatszög” Konferencia, 2010. november 4-6., Pécs

SPIEGLER P. (2010): Turisztikai tér-képek a Dél-Dunántúlról. IV. Országos Turisztikai Konferencia. A kultúra turizmusa – a turizmus kultúrája. 2010. szeptember 16-17., Szekszárd PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar

SZABÓ G. – SPIEGLER P. (2009): Rural continuity and renewal in the agglomeration of Pécs. In: Proceedings of International conference “The role of tourism in territorial development”. Babes-Bolyai University, Faculty of Geography, University Extension Gheorgheni, Gheorgheni, Romania pp. 342-356.

SPIEGLER P. (2009): A turisztikai imázselemzés. Példák a Dél-Dunántúlról. In: BAJMÓCY P. – JÓZSA K. – PÓCSI G. (szerk.): Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciája. Társadalomföldrajzi előadások. SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Szeged, CD-kiadvány, pp. 128-132.

SZABÓ G. – SPIEGLER P. (2009): Grenzüberschreitende Zusammenarbeit für die Entwicklung des ruralen Tourismus in den kroatischen-ungarischen „Pannon Region”. In: LŐRINCZ I. (szerk.): Kultúrák találkozása a turizmusban. Tanulmányok. I. nemzetközi turizmus konferencia, Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Turizmus Intézet, 2009. április 27-28. Győr, CD-kiadvány, pp. 128-132.

SZABÓ G. – SPIEGLER P. (2009): The state and the perspectives of rural tourism in Hungary and in Pest county. Conference “Sustainable Development of Tourism” Sv. Martin na Muri, 2009. június 20-25.

SPIEGLER P. (2008): Területi identitás és turisztikai imázs: Példák a Dél-Dunántúlról. In: SZABÓ V. – OROSZ Z. – NAGY R. – FAZEKAS I. (szerk.) 2008: IV. Magyar Földrajzi Konferencia, Debrecen, 2008. November 14-15., Debrecen, pp. 519-524.

SPIEGLER P. (2008): A turisztikai imázs és a területi identitás jelentősége a térségi marketingben – Példák a Dél-Dunántúlról. In: SITÁNYI L. (szerk.): II. Terület- és vidékfejlesztési konferencia. Kaposvár, 2008. április 25. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht., Kaposvári Egyetem, pp. 52-56.

SZABÓ G. – SPIEGLER P. (2008): Kultúra – örökség – valorizáció: örökségmenedzser képzés a PTE-n. Magyarok a Kárpát-medencében konferencia, Szeged. 2008. márc. 6.

SPIEGLER P. (2007): „Die wechselseitige Beziehung zwischen Regionalbewusstsein und touristischem Image. Chance für die Entwicklung des Tourismus in der Region Südwestungarn?“ Poster, Deutscher Geographentag 2007, Bayreuth

AMBRUS, T. – BARANYAI, G. – CSAPÓ, O. – SPIEGLER, P. (2007): Opportunities of development in Central European national parks. In: Second Annual South Easth European Doctoral Student Conference Proceeding, SEERC (South-East European Research Centre), 22-23. Juni 2007, Thessaloniki, Greece, CD-kiadvány, 7 p.

SPIEGLER, P. (2007): Die Bedeutung des touristischen Images im Regionalmarketing. In: GULYÁS L. (szerk.) “Régiók a Kárpát-medencén innen és túl” nemzetközi tudományos konferencia, Eötvös József Főiskola, Baja, 2007. március 23., Juhász Nyomda, Szeged, pp. 321-326.

SPIEGLER P. (2006): Egy térségi innovatív turisztikai termék és menedzsmentje: a Villány-Siklósi Borút. In: AUBERT A. (szerk.): Fejlesztés és képzés a turizmusban. II. Országos Turisztikai Konferencia tudományos közleményei, Pécs, PTE TTK FI, CD-kiadvány 12 p.

SPIEGLER P. – LAMPÉRT K. (2006): A turizmus lehetőségei Pécs környékén az egykori bányaterületek utóhasznosításában. A Karolina Ökopark projekt. In: AUBERT A. (szerk.): Fejlesztés és képzés a turizmusban. Pécs, PTE TTK FI, CD-kiadvány 10 p.

SPIEGLER, P. (2006): A turisztikai imázs vizsgálatának lehetőségei a Dél-Dunántúlon. III. Magyar Földrajzi Konferencia tudományos közleményei, Budapest, 2006. szeptember 6-7. MTA, CD kiadvány, 10 p.

SPIEGLER P. – LAMPÉRT K. (2006): Az antropogén tájátalakítás érzékelhető idegenforgalmi hatásai Pécs és a Mecsek-hegység térségében. In: KOVÁCS-PÁLFFY P. – VEREBINÉ FEHÉR K. – ZIMMERMANN K. (szerk.): Energiahordozók nyomában pannon tájakon. HUNGEO 2006, Magyar Földtudományi Szakemberek VIII. Világtalálkozója, Pécs, 2006. augusztus 21-25. p.92.

SPIEGLER P. (2006): A Dél-dunántúli régió idegenforgalmi térszerkezetének átalakulása, 7 p.

 

Leave a Comment.

15 − tíz =