Image vagy imázs?

Az imázs jelentése   Imitálni és törekedni Az imázs (image) fogalma a latin eredetű imágó-ra vezethető vissza, amely két szemantikai kört egyesített: imitari (imitálni) és aemulor (törekedni) (Muller, 1963 in Szeles P. 1998:62). A két jelentés kölcsönhatását figyelhetjük meg például egy szobor vagy egy festmény esetében, amely egyszerre a valóság imitációja és a jelképezett dolog […]

Turisztikai imázs fogalma

Turisztikai imázs fogalma A turisztikai imázs a desztináció tényleges, létező adottságainak elvonatkoztatott, szubjektív, jellemzően idealizált kifejeződése, ami folyamatosan formálódik a turisták, a helyi lakosok és a turisztikai ágazat szereplőinek interaktív, kölcsönös kapcsolatában. (Spiegler P. 2011) Bővebben a turisztikai imázsról

A turisztikai imázs és a területi identitás jelentősége a területi marketingben

Verseny a turistákért A régiók között kialakult verseny a turizmus szempontjából is figyelmet érdemel. A globalizált gazdasági körülmények között a térségek egymással konkurálnak, hogy minél több turistát vonzzanak, valamint a turizmus sokoldalú gazdasági és társadalmi hatásait élvezhessék. Az egyre többfelé ágazó és egyre erősödő versenyben azok a térségek állják meg a helyüket, amelyek innovatívak, azaz […]

Turizmus és településmarketing Országos Konferencia

A „Turizmus és településmarketing” Országos Konferencia 2013. november 22-én Budapesten került megrendezésre. A településmarketinggel és a turizmusfejlesztéssel kapcsolatos ismeretek nélkülözhetetlenek a modern településirányítás számra. Milyen a településről kialakult kép, és ezt hogyan befolyásolja a turizmus és az önkormányzat? Mit jelent a település eladása? El kell-e adni? Kinek és hogyan kell eladni? Mi köze van a […]