Image vagy imázs?

Az imázs jelentése   Imitálni és törekedni Az imázs (image) fogalma a latin eredetű imágó-ra vezethető vissza, amely két szemantikai kört egyesített: imitari (imitálni) és aemulor (törekedni) (Muller, 1963 in Szeles P. 1998:62). A két jelentés kölcsönhatását figyelhetjük meg például egy szobor vagy egy festmény esetében, amely egyszerre a valóság imitációja és a jelképezett dolog […]

Turisztikai imázs fogalma

Turisztikai imázs fogalma A turisztikai imázs a desztináció tényleges, létező adottságainak elvonatkoztatott, szubjektív, jellemzően idealizált kifejeződése, ami folyamatosan formálódik a turisták, a helyi lakosok és a turisztikai ágazat szereplőinek interaktív, kölcsönös kapcsolatában. (Spiegler P. 2011) Bővebben a turisztikai imázsról