A turisztikai imázs és a területi identitás jelentősége a területi marketingben

Verseny a turistákért

A régiók között kialakult verseny a turizmus szempontjából is figyelmet érdemel. A globalizált gazdasági körülmények között a térségek egymással konkurálnak, hogy minél több turistát vonzzanak, valamint a turizmus sokoldalú gazdasági és társadalmi hatásait élvezhessék. Az egyre többfelé ágazó és egyre erősödő versenyben azok a térségek állják meg a helyüket, amelyek innovatívak, azaz mind a szervezeti felépítést, mind az irányításhoz és a további fejlesztéshez szükséges eszközöket tekintve lépést tartanak a kor követelményeivel.

A versenyben nem csak az objektív tényezőknek van nagy szerepe, hanem egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az ún. puha tényezők, amelyek közé tartozik többek között a térség turisztikai imázsa és a helyiek területi identitása. Az ezeket is figyelembe vevő, átfogóan értelmezett területi marketing, amely számos a terület fejlesztéséért felelős személy és szervezet együttműködését feltételezi, egyfajta megoldást jelent a jó versenypozíció kialakítására. Ez különösen fontos az átalakuló és fejlődő térségekben.

A területi marketing átfogó értelmezése

A turisztikai imázs és a területi identitás konstrukcióknak tekinthetőek, hiszen egy térségről és annak turizmusáról tudatosan hoznak létre képeket a különböző aktorok – a társadalmi, gazdasági és politikai szereplők. A helybeliek területi identitása és a térség imázsa nemcsak célja, hanem egyben kiindulópontja is a térségi marketingnek.

Az átfogóan értelmezett területi marketing tevékenység az aktorok kooperatív munkáját és a térség egységes piaci megjelenését feltételezi. A turisztikai irányultságú projektek segíthetik a térségi szintű együttműködés megteremtését, a szereplők összefogását, a területi identitás felélesztését és az egységes, pozitív imázs kialakítását. Nagyobb területi egységek, például a hazai turisztikai régiók esetében az egységes marketing irányvonal kialakításakor, valamint a regionális szintű összefogás megteremtésekor számos nehézséggel kell szembenézni – amelyek leküzdésére a turisztikai imázselemzés is útmutatást adhat.

A tanulmány a turisztikai imázs és a területi identitás jelentőségét vizsgálja a területi marketing tevékenységben, valamint a térségi turisztikai imázs kialakításának, vizsgálatának és formálásának lehetőségeit mutatja be egy német régió (Felső-Bajorország/Oberbayern), valamint egy magyar régió (Dél-Dunántúli Régió) és kistérség (Villány-Siklósi Borút), példáin keresztül.

 

Felkeltette érdeklődését a téma? Olvassa el a tanulmányt!

Spiegler P. (2009): A turisztikai imázs és a területi identitás jelentősége a térségi marketingben. Megjelent a Területfejlesztés és innováció folyóiratban (Területfejlesztés és innováció 3. évf. 1. szám, pp. 16-23.).

 

Leave a Comment.

nyolc − 4 =