Sulyok Judit: A turisztikai imázs

A turisztikai imázs, amely egy folyamatosan változó, összetett, bonyolult szerkezetű, folyamataiban és összetevőiben egyaránt sokrétű, térben és időben változó kép, nem más, mint egy adott desztinációval kapcsolatos elképzelések, gondolatok és benyomások összessége. A turisztikai imázs az utazókért folytatott küzdelemben egyre fontosabb szerepet kap, hiszen az egy-egy fogadóterületről kialakult markáns és pozitív kép az utazási döntési folyamatot leegyszerűsíti és a desztinációs menedzsment szervezetek szempontjából kedvező irányba befolyásolja.

A világ turizmusának fejlődése, a desztinációk közötti fokozott versenyhelyzet eredményeként a desztinációs menedzsment szervezetek tevékenységében is egyre hangsúlyosabb szerepet kap a turisztikai imázs formálása. A desztinációs menedzsment szervezetek egy-egy desztináció imázsát közvetlenül és közvetett módon, de jellemzően csak korlátozottan képesek befolyásolni. A közvetlen hatás a desztinációs menedzsment szervezetek marketingkommunikációs tevékenységét, a közvetett hatás pedig a turisztikai piac szereplői marketingkommunikációjának orientálását jelenti. Emellett természetesen léteznek olyan tényezők, amelyeket a desztinációs menedzsment szervezetek nem vagy csak igen korlátozottan tudnak befolyásolni, ezek közül az általános hírek, a televíziós műsorok és filmek, valamint a rokonoktól, ismerősöktől és barátoktól kapott információk a legjelentősebbek.

A tanulmány célja, hogy a szerző által legfontosabbnak ítélt kutatási eredmények alapján összefoglalja a turisztikai imázs fogalmát, bemutassa annak elemeit és mérhetőségi lehetőségeit. A tanulmány rámutat továbbá néhány fontos, a turisztikai imázzsal kapcsolatos további témára, úgymint az imázs térbeli és időbeli változása, valamint a desztinációs menedzsment szervezeteknek a turisztikai imázs építésében és formálásban játszott szerepe.

 

Sulyok Judit (2006): A turisztikai imázs. In: Turizmus Bulletin X. évf. 4. szám

Leave a Comment.

8 + három =