A turisztikai klaszterek szerepe a regionális marketingben

Piaci együttműködés a turizmusban: több mint trend – sikeres, innovatív, kreatív szervezeti forma A pontszerűen működő, egymással konkuráló turisztikai vállalkozások, szolgáltatók sem a hazai, sem a nemzetközi piacon nem lehetnek olyan eredményesek, mint az összehangolt turisztikai kínálattal rendelkező, egységesen megjelenő, közös marketing- és információs rendszereket használó szervezetek együttműködési hálózatai (Fodor Á. 2009). Az együttműködés megoldást […]

A turizmus révén felértékelődő vidék: Baranya

Vidéki turizmus: vidéki idill? A turizmus életminőségre gyakorolt hatása szerteágazó, azonban az ágazatot jelenleg szinte kizárólag a gazdasági tényezők alapján értékelik. Ugyanakkor szükséges, hogy a fenntarthatóság elvét követve mind a természeti, mind a társadalmi hatások felmérése is megtörténjen – fogalmazódik meg a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában . Ehhez kapcsolódik a stratégia azon célkitűzése, hogy a turizmusnak […]

Image vagy imázs?

Az imázs jelentése   Imitálni és törekedni Az imázs (image) fogalma a latin eredetű imágó-ra vezethető vissza, amely két szemantikai kört egyesített: imitari (imitálni) és aemulor (törekedni) (Muller, 1963 in Szeles P. 1998:62). A két jelentés kölcsönhatását figyelhetjük meg például egy szobor vagy egy festmény esetében, amely egyszerre a valóság imitációja és a jelképezett dolog […]

Turisztikai imázs fogalma

Turisztikai imázs fogalma A turisztikai imázs a desztináció tényleges, létező adottságainak elvonatkoztatott, szubjektív, jellemzően idealizált kifejeződése, ami folyamatosan formálódik a turisták, a helyi lakosok és a turisztikai ágazat szereplőinek interaktív, kölcsönös kapcsolatában. (Spiegler P. 2011) Bővebben a turisztikai imázsról